Doorgaan naar inhoud

Het beheersen van onzuiverheden

Kleine onzuiverheden (bekend als 'sporen' of 'sporen van verontreinigingen') kunnen in enkele producten optreden. Dit kan komen omdat ze van nature in de grondstoffen aanwezig zijn of omdat ze tijdens het fabricageproces ontstaan.

Unilever employees in a laboratory

We willen dat mensen onze merken volledig kunnen vertrouwen. We werken er hard aan onze producten zoveel mogelijk te vrijwaren van onzuiverheden en hanteren strenge kwaliteitscontroles voor de door ons gebruikte rauwe materialen en ingrediënten. Ditzelfde geldt voor ons productieproces.

De vastgestelde specificaties zorgen ervoor dat het niveau van onzuiverheden in onze producten voor de huishoudelijke en persoonlijke verzorging zo laag als redelijkerwijs haalbaar is. Dit zorgt ervoor dat de hoeveelheid sporen van verontreinigingen die aanwezig is in onze producten, veilig is voor mens en milieu.

Enkele van de stoffen waar we het vaakst vragen over krijgen, zijn ftalaten, kwik en 1,4-dioxaan.

Ftalaten

Ftalaten zijn een familie van chemische stoffen die de flexibiliteit en duurzaamheid van plastic verbeteren. Ze worden veelal gebruikt in verpakkingsmaterialen, vloeren, kabels, bagage, sportartikelen en medische apparatuur.

We gebruiken geen ftalaten bij de vervaardiging van onze producten. Het is echter mogelijk dat zeer kleine sporen, die binnen de veiligheidsniveaus liggen, aanwezig zijn.

We gebruiken geen diëthylftalaat (dit is een oplosmiddel dat gebruikt wordt om geurstoffen te mengen). Dit is in lijn met onze eigen normen om het gebruik van ftalaten te vermijden. In plaats van diëthylftalaat gebruiken we andere methodes om geurstoffen bij elkaar te brengen.

We zorgen er altijd voor dat de ftalaten die we in onze verpakkingen gebruiken zich onder de veiligheidsniveaus bevinden die door de regelgevende autoriteiten zijn vastgesteld.

Kwikverbindingen

Kwik is een zwaar, zilverwit metaal dat vloeibaar is bij kamertemperatuur. In sommige landen werd het van oudsher gebruikt om de huid lichter te maken. Blootstelling aan hoge concentraties van bepaalde vormen van kwik kan leiden tot allergische reacties, huidirritatie of schade aan het zenuwstelsel.

Wij voegen geen kwikverbindingen toe aan onze producten voor de huishoudelijke en persoonlijke verzorging. We zien er streng op toe dat de onvermijdelijke sporenniveaus voor de grondstoffen die door ons worden gebruikt, zoals talk, zich onder 1 deel per miljoen bevinden. Dit ligt onder het niveau dat door de regelgevende autoriteiten als veilig wordt beschouwd.

We ondersteunen activiteiten van de bredere industrie en de regelgevende autoriteiten om het opzettelijke gebruik van kwikverbindingen in producten voor de huishoudelijke en persoonlijke verzorging te verminderen of te verbieden.

1,4-dioxaan

De producten voor de huishoudelijke en persoonlijke verzorging kunnen slechts kleine hoeveelheden van een verbinding genaamd 1,4-dioxaan bevatten. Dit is een verbinding die zich tijdens het productieproces kan vormen. Kleine hoeveelheden van 1,4-dioxaan komen van nature ook voor in voedingsmiddelen als tomaten, koffie en gegaarde kip.

Toezichthouders, waaronder de Food and Drug Administration (FDA), het Amerikaanse bureau dat verantwoordelijk is voor de veiligheid van voedsel en medicijnen in de Verenigde Staten, heeft vastgesteld dat de niveaus van 1,4-dioxaan die aangetroffen kunnen worden in persoonlijke verzorgingsproducten, geen gezondheidsrisico vormen. Bij hoge blootstelling is 1,4-dioxaan echter een mogelijk menselijk carcinogeen en daarom minimaliseren we de niveaus door tijdens het productieproces strenge controles op te leggen.

We zorgen ervoor dat de niveaus van 1,4-dioxaan in onze producten voor de huishoudelijke en persoonlijke verzorging zich binnen de veiligheidsparameters bevinden. Al vele jaren hanteren we een limiet van 10 delen per miljoen producten voor onze persoonlijke verzorging en 30 delen per miljoen voor onze producten voor de huishoudelijke verzorging. Die niveaus zijn in lijn met de verschillende ingrediënten en productsoorten.

Terug naar boven